Vodítka Státní zemědělské a potravinářské inspekce ke zdravotním a výživovým tvrzením

SZPI ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány zveřejnila tabulku, která slouží jako vodítko k problematice tvrzení - najdete zde povolená i zakázaná i sporná tvrzení. Je zde i tzv. on hold seznam. V tabulce dole se můžete překliknout mezi jednotlivými listy. 

Pokud chcete mít v reklamě nějaké zdravotní nebo výživové tvrzení, doporučuji zejména k těm zdravotním, která se týkají bylin, ověřit v seznamech (hlavně on hold), jestli je takové tvrzení povolené anebo (on hold) aspoň zatím nezakázané a čekající na posouzení. Vždy jsou ovšem zakázaná LÉČIVÁ TVRZENÍ (více viz webinář) a tvrzení, která by byla nepravdivá (např. by taková bylina, složka vůbec v produktu nebyla). 


EU předpisy

K potravinám, ke zdravotním a výživovým tvrzením:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

Ke kosmetice:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.