Založit sro a neplatit žádný soudní poplatek? Od 7.6.2016 je to realita :)

jak na sro

Nebyla by to ovšem česká realita, kdyby zákon neměl nějaké ALE. Takže pokud jste zajásali, že teď už se konečně vyplatí tu zděděnou chalupu použít jako vklad a založit sro bez zbytečných poplatků, budete patřit mezi ony výjimky, kdy zůstává platba soudního poplatku nadále nutným výdajem.

Za jakých podmínek je zápis nově založeného sro do obchodního rejstříku bez soudního poplatku?

Je nutné splnit současně následující podmínky:

    • Je vkládán pouze peněžitý vklad do základního kapitálu (proto se osvobození neuplatní například při zmíněném vkladu chalupy nebo jiné nemovité či movité věci).
  • Zakladatelský dokument (je-li jediný společník, jde o zakládací listinu, je-li více společníků, jde o společenskou smlouvu) obsahuje jen takové náležitosti, které musí podle zákona mít (tj. neupravujete si další záležitosti nad rámec zákona).

Pokud obě podmínky splněny nejsou, zaplatíte za zápis společnosti do obchodního rejstříku poplatek ve výši:

  • 2700 Kč, provádí-li zápis notář,
  • 6000 Kč, provádí-li zápis rejstříkový soud.

Sami si určíte, jestli má zápis provést notář, u kterého jste společnost zakládali a který o tomto založení sepsal notářský zápis a nebo jestli návrh na zápis podáte sami (či prostřednictvím zástupce) u rejstříkového soudu (kterým je krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo).

Pokud si vyberete přímý zápis notářem, vnímám jako zásadní výhodu to, že notář vám neformálně řekne, jestli dokumenty, které mu doložíte jako podklad k zápisu, jsou kompletní a vyhovující a nebo zda je potřeba něco upravit. Soud vám to pochopitelně sdělí také, ale formálně a v praxi našich soudů zpravidla čekáte do posledního dne zákonné 5denní lhůty, jestli soud bude či nebude mít připomínky a pošle vám výzvu k doplnění podkladů. A někdy bývá obtížné pochopit, co vlastně máte změnit či doplnit. Zkrátka, u notáře víte rovnou, na čem jste 🙂

Pro úplnost nutno dodat, že pro přímý zápis notář musí vyhotovit mimo zápisu o založení společnosti ještě i další notářský zápis jako podklad pro zápis do obchodního rejstříku (takže musíte počítat ještě s platbou za tento druhý notářský zápis, jde o 1.300 Kč + DPH).

Co vše je potřeba zařídit pro založení a vznik sro?

Úplně univerzální návod neexistuje, protože je rozdíl, jestli bude jeden nebo více společníků. Záleží i na tom, jaký budete mít předmět podnikání (živnost nebo činnost vyžadující jiné zvláštní povolení). Stejně tak vklad do základního kapitálu může být v penězích, věcech či jiných hodnotách (a pak budete potřebovat např. znalecký posudek na ocenění hodnoty vkládané věci). Jasno je potřeba mít i v dalších záležitostech.

Pokud se rozhodnete založit jednoduché sro, kde budete sami jediným společníkem (zakladatelem), budete sami i jednatelem (nebo jmenujete jiného jednatele či více jednatelů jednajících samostatně) a kde vložíte do základního kapitálu pouze peníze, naleznete všechny potřebné dokumenty k jednoduchému doplnění (včetně návodu) ke stažení zde >> Pak už vám bude stačit si jen domluvit schůzku s notářem.

Pokud si chcete práci ještě více ušetřit, ráda zkompletuji dokumenty za vás a zastoupím vás i u jednání s notářem. Stačí pouze ověřeně podepsat plnou moc. Jak to vše zvládnout během jediného dne si můžete přečíst tady >>>

Postup pro založení běžného sro je následující:

Rozmyslíte si základní náležitosti – firma (název), sídlo (úplně na začátku stačí jen obec), společník, jednatel, předmět podnikání, výše základního kapitálu, druh vkladu (peníze, movitá nebo nemovitá věc nebo jiná majetková hodnota).

Domluvíte schůzku s notářem a pošlete mu jako podklad zakladatelský dokument, který naleznete v připravených vzorech.

Založíte u notáře sro (sepíše se notářský zápis). Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Dojdete na živnostenský úřad s vyplněným formulářem pro ohlášení živnosti (pokud jde o jinou než volnou živnost, budou potřeba i další dokumenty) a jedním stejnopisem notářského zápisu a ohlásíte živnost (a zaplatíte 1000 Kč správní poplatek). Buď na místě nebo během pár dní si zde vyzvednete výpis z živnostenského rejstříku (vezmete pak k notáři, o tom níže).

Dojdete do banky (opět s jedním stejnopisem notářského zápisu) a založíte zde účet (speciálně pro účel složení vkladu do základního kapitálu). Složíte určený vklad na účet a dostanete od banky potvrzení. Krom toho ještě podepíšete (coby správce vkladu) potvrzení o složení vkladu (naleznete v připravených vzorech). Opět oba dokumenty vezmete sebou k notáři. Jakmile bude společnost zapsaná do obchodního rejstříku (tj. během pár dnů), účet změníte na běžný a můžete peníze vybrat nebo použít např. na úhradu výdajů spojených se založením sro nebo ne běžný provoz, nákup majetku apod.

Podepíšete čestné prohlášení a zajistíte souhlas s umístěním sídla společnosti (buď sami, pokud jste vlastníkem daných prostor nebo od majitele). Opět obojí naleznete v připravených vzorech. Podpis ověříte na Czechpointu nebo přímo u notáře.

Se všemi dokumenty dojdete k notáři a notář ještě vyhotoví výpis z rejstříku trestů jednatele a výpis z katastru nemovitostí (pokud si je sebou také nepřinesete) a zpravidla ještě týž den nebo následující den provede zápis do obchodního rejstříku.

Kolik to bude stát?

V případě právě popsaném (tj. peněžitý vklad, jen povinné základní náležitosti v zakladatelském dokumentu) zaplatíte:

– 2000 Kč + dph (21%) za notářský zápis (+ 100 kč za každou stranu dalších stejnopisů + dph)

– 1300 Kč + dph za úkony notáře spojené s přímým zápisem do obchodního rejstříku

– 100 Kč + DPH za výpis z rejstříku trestů a totéž za výpis z katastru nemovitostí

– 30 Kč + DPH za ověření každého podpisu

– 1000 Kč za živnostenské oprávnění.

V případě, že zvolíte možnost nechat se zastoupit advokátem či jinou osobou, která pro vás založí sro „na klíč“, je potřeba zpravidla počítat ještě s odměnou tohoto zástupce. Tady už se ceny mohou lišit (v naší AK přijde celé založení sro na klíč, včetně odměny notáře, poplatku za ohlášení živnosti i odměny advokáta za celé vyřízení celkem na 9.000 Kč).  K založení jednoduchého sro není zástupce nutný, ale ušetří vám čas. K založení sro s více společníky, s jiným než peněžitým vkladem nebo jinou činností než je ohlašovací činnost bych ovšem odbornou pomoc doporučila. Možností je i využít konzultace přímo s notářem.

Zápisem sro do obchodního rejstříku to teprve začíná 🙂

A následuje spousta dalších povinností jako registrace u finančního úřadu, nastavení smluv s dodavateli, tvorba obchodních podmínek pro klienty, reklama na webu i jinde (pozor na zákon o regulaci reklamy a zákon na ochranu spotřebitele), ochrana osobních údajů, řešení reklamací a další běžné radosti spojené s podnikáním.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.