VÝPOVĚĎ DOHODOU A NA HODINU

Všechny způsoby skončení pracovního poměru jsou vyjmenovány v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Mezi ně patří také výpověď. Běžně se však setkávám s pojmy výpověď dohodou a výpověď na hodinu, což jsou z právního hlediska nesmysly. Jak je to po právu?

Výpověď je jednostranné ukončení pracovního poměru, ať už zaměstnancem nebo zaměstnavatelem. Tedy je zde vůle jen jedné ze stran, druhá si přeje zachování stávajícího stavu.

Naproti tomu dohoda je dvoustranné ukončení pracovního poměru, tedy chtějí to tak oba a domluví se na tom.

Tzv. „výpověď na hodinu“ je ve skutečnosti okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 zákoníku práce. K tomu může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, když:

  • zaměstnanec byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (tj. vězení) na dobu delší než 1 rok pro úmyslný trestný čin
  • zaměstnanec takový čin spáchal při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním a dostal nepodmíněný trest odnětí svobody nejméně 6 měsíců
  • zaměstnanec porušil povinnost vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem. Tím se rozumí např.  delší neomluvená absence, poručení mlčenlivosti o osobních údajích, podvody s docházkou a jiné.

Takže až vám někdo bude vykládat, že dostal padáka na hodinu a přitom nic neprovedl, tak buď neříká pravdu anebo ukončil pracovní poměr dohodou k danému dni. O tématu skončení pracovního poměru bude v brzké době napsán samostatný článek 😊.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.