VĚCNÉ BŘEMENO ČI SLUŽEBNOST?

Zjednodušeně řečeno, věcné břemeno je částečné omezení vlastnického práva jednoho ve prospěch druhého. Toto omezení nejčastěji spočívá v povinnosti něco strpět (tolerovat), něco nedělat anebo něco naopak dělat.

Věcné břemeno je zastřešující název pro reálná břemena a služebnosti. Rozdíl mezi nimi je pouze ten, zda vlastník musí něco aktivně konat (pak jde o reálné břemeno) anebo postačí, že druhému nebude bránit (jde o služebnost). Pro praxi toto dělení nemá žádný dosah, takže se nebojte a klidně používejte zastřešující název „věcná břemena“. Nezapomeňte však, že základem je mít kvalitní smlouvu o zřízení věcného břemene a jeho zápis do katastru nemovitostí.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.