PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Nájem bytu na dobu určitou je v dnešní době naprosto běžný. Víte však, co se stane, když v bytě bydlíte i po uplynutí sjednané doby nájmu?⁉️🏡

Odpověď na tuto otázku naleznete buď přímo v nájemní smlouvě anebo v § 2285 občanského zákoníku. Ten říká, že „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel v této době nájemce nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let.“ Pokud tedy ve 3 měsících od skončení nájmu nedostanete od pronajímatele písemnou výzvu, v klidu si bydlete dále, neboť nájem byl prodloužen.

Je totiž starostí pronajímatele, aby nájemci výzvu doručil včas, pokud si prodloužení nepřeje. Podmínky nájemní smlouvy (tj. placení nájemného, práva a povinnosti) zůstávají stejné, nepředstavujte si tedy bydlení zadarmo.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.