PRÁVNÍ A DAŇOVÉ MINIMUM PRO PODNIKÁNÍ S TIANDE

PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE 14.4.2019, PRAHA

Děkuji za Vaši účast na semináři.

Moc oceňuji, že jste věnovali svůj nedělní čas vlastnímu podnikání. Abyste dnešní informace ze živého setkání co nejvíce využili, připravila jsem pro Vás ještě další podpůrné materiály.

Ať se Vám v podnikání ve struktuře zajišťované paní Renatou Královou daří čím dál lépe!

Užitečné zdroje:

Na internetu je běžně dostupných spousta (i kvalitních) informací. Zde je předhled těch, co využívám pro své podnikání i klienty naší kanceláře:

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY (EVIDENCE):


 

 • Databáze ARES:

Je provozovaná Ministerstvem financí a najdete tu všechny podnikatele - OSVČ i právnické osoby (s.r.o., a.s. atd). Výhodou je, že u každého je rovnou přiřazen odkaz na živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík (u těch, co v něm jsou zapsaní), registraci DPH a další. Najdete na tomto odkazu >>

 • OBCHODNÍ REJSTŘÍK:

Je provozovaný Ministerstvem spravedlnosti a najdete tu téměř všechny právnické osoby, podnikající (typicky s.r.o., a.s.) i nepodnikající (třeba spolky, nadace). Po vyhledání příslušné osoby/firmy si můžete zobrazit aktuální výpis s údaji o názvu, sídle, základním kapitálu, statutárních orgánech (což doporučuji před podpisem jakékoli smlouvy - ověřit si, jestli dotyčný může za podnikatele jednat, u s.r.o. typicky jednatel), společnících a další údaje. Můžete si zobrazit i úplný výpis, kde vidíte celou historii změn a můžete nahlédnout i do sbírky listin a otevřít si například společenskou smlouvu s.r.o.

Obchodní rejstřík najdete (spolu s dalšími informacemi Ministerstva spravedlnosti) na tomto odkazu >> 

 • DATABÁZE OCHRANNÝCH ZNÁMEK:

Najdete je na stránkách Úřadu pro průmyslové vlastnictví a snadno si vyhledáte jakou ochrannou známku, kdo a pro jaké třídy zboží nebo služeb má ochrannou známku registrovanou. Bez souhlasu (licence) k užívání opravdu nedoporučuji ochranné známky jiných osob při vlastním podnikání užívat.

Přehled databází je tady >> 

 • EVROPSKÝ PORTÁL PRO NOTIFIKACI KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ (CPNP):

Uvádím spíše pro úplnost, není přístupný bez registrace (žádosti o přístup) a slouží pro výrobce a distributory, kteří mají povinnost oznámit uvedení nového produktu na trh. Podrobnosti zde >>


 

UŽITEČNÉ APLIKACE (A ONLINE TISKOPISY PRO ÚŘADY):


 

 • DAŇOVÝ PORTÁL:

Jde o stránky daňové správy a najdete zde tiskopisy pro registraci k daním, tiskopisy daňových přiznání a hlášení. Na portálu je můžete vyplnit (zpravidla s možností využít k vyplnění průvodce - nápovědu) a přes portál i poslat (s využitím přístupových údajů datové schránky, pokud ji máte nebo s elektronickým podpisem) anebo jen vytisknout a podat v tištěné podobě (pokud nemáte ze zákona povinnost podat elektronicky). 

Pro hledání konkrétního formuláře hledejte na daňovém portálu v odkazu "elektronické formuláře".

Na daňovém portálu najdete i část týkající se elektronické evidence tržeb.


 

 • SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ):

Jde o obdobu stránek daňové správy. Najdete zde jednak spoustu informací, odpovědi na časté otázky a také tiskopisy a jejich možnost přímého vyplnění a odeslání přes e-portál. Pozor, jsou (z pohledu zaměstnavatele především) tiskopisy, které se posílají přes e-portál "na centrálu", tiskopisy, které posíláte do datové schránky konkrétní okresní správy sociálního zabezpečení a potom tiskopisy, které podáváte jen tištěné (nejlépe osobně na příslušné okresní správě, aspoň hned víte, jestli je vyplněno správně). 

Webové stránky (centrální) České správy sociálního zabezpečení jsou na tomto odkazu >> a přímo e-portál tady >>


 

 • POTRAVINÁŘSKÝ PODNIK A STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE (SZPI):

Pokud doplňky stravy nebo potraviny obecně (tj. v Tiande čaje, mixy, funkční komplexy, kořenící přípravky) i prodáváte (nejen registrujete), pak jste provozovatelem potravinářského podniku. Zahájení (i ukončení) činnosti byste proto měli oznámit SZPI. Formulář i návod najdete tady >>

Doporučuji si projít stránky SZPI, je zde poměrně hodně užitečných a přehledně a srozumitelně psaných informací k potravinám, tedy i doplňkům stravy, zdravotním a výživovým tvrzením. 


 

 • SBÍRKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

Pro přehled o nových předpisech se dá jít například sem>>. Aktualizované české právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení) se pak dobře hledají tady >> Oficiální Sbírka zákonů i Sbírka mezinárodních smluv je na stránkách Ministerstva vnitra.

EU předpisy (ze kterých se každého z nás přímo týkají všechna Nařízení, oproti tomu Směrnice se týkají jen států a každý stát k nim vydává vlastní zákon/zákony a teprve ty jsou závazné pro občany a právnické osoby) a i rozhodnutí orgánů EU najdete tady >>


Základní právní předpisy pro podnikání s TianDe:

 • DANĚ:

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 7, 7a, 7b, 15 - 16b, 23 - 25, 27, 34 - 37, 38, 38a

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • ŽIVNOSTI:

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon - Příloha č. 1 jsou živnosti řemeslné (v části C jsou kosmetické činnosti, pedikúra, manikúra), v Příloze č. 5 jsou k nim podmínky ke splnění

obsahové náplně živností řemeslných - tam uvidíte, co lze v rámci jednotlivých živností dělat za činnosti

 • POTRAVINY A DOPLŇKY STRAVY:

zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách

vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy

nařízení EU č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

vodítka SZPI k problematice zdravotních a výživových tvrzení

 • KOSMETIKA:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009, o kosmetických přípravcích (aktuální znění) - tady zejména čl. 19 - označování kosmetických přípravků

 


Pomůcka k doplňkům stravy - k reklamě, výživovým a zdravotním tvrzením, k povinnostem provozovatele potravinářského podniku


Kontrolní seznamy pro podnikání: