PODNÁJEM BYTU BEZ SOUHLASU PRONAJÍMATELE?

❓Víte, že nájemce bytu může zřídit další osobě podnájem v bytě i bez souhlasu pronajímatele?

✔️Za „starého“ občanského zákoníku to možné nebylo, ovšem dnešní občanský zákoník (konkrétně v § 2274) říká, že pokud nájemce v pronajatém bytě trvale bydlí (= má jej i fakticky pod kontrolou, ví, co se tam děje), tak ‼️MŮŽE ČÁST BYTU DÁT DO PODNÁJMU třetí osobě I BEZ SOUHLASU PRONAJÍMATELE.

➡️Vůči pronajímateli nadále za splnění všech povinností, včetně povinnosti dodržet maximální počet osob žijících v bytě, který je přiměřený velikosti bytu.

Pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může ho dát byt nebo i jen jeho část do podnájmu pouze s písemným souhlasem pronajímatele. A i žádost o udělení souhlasu musí být písemná.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.