Připravené vzory obchodních podmínek k okamžitému použití

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ ZA 390,-

Chcete mít jistotu, že jsou vaše obchodní podmínky aktuální a v souladu s právními předpisy? 

 • Připravila jsem pro vás aktuální vzorové texty. Stačí si jen vybrat vhodný typ podle toho, jaké produkty nebo služby nabízíte a pak už vám bude stačit jen pár minut než je dáte na své webové stránky a máte po starostech.

Obchodní podmínky je nutné mít na webových stránkách pokud přes web prodáváte zboží nebo své služby spotřebitelům. Jinak totiž těžko dostojíte své povinnosti poskytnout ještě před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace, které mu podle zákona poskytnout musíte. 

Obchodní podmínky se hodí mít i v situaci, kdy prodáváte nebo poskytujete své služby jiným podnikatelům. Stejně tak se hodí mít obchodní podmínky na webu i v případech, kdy objednávky přijímáte mailem, telefonicky nebo při osobním setkání. Tj. nejen při prodeji prostřednictvím webových formulářů.

PROČ?

 • ZABRÁNÍTE HROZBĚ POKUTY OD ČOI
  V obchodních podmínkách totiž poskytnete spotřebiteli všechny informace, které mu musí být poskytnuty podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele.
 • NASTAVÍTE GARANCI VRÁCENÍ PENĚZ NEBO JÍ NAOPAK VYLOUČÍTE
  U e-booků, on-line kurzů, seminářů a vybraného zboží je možné úplně vyloučit možnost vrácení peněz ve 14denní lhůtě bez udání důvodů. Je ovšem potřeba dát do obchodních podmínek tu správnou formulaci. Nebo naopak chcete svým klientům dávat víc než podle zákona musíte? Na obojí vzory pamatují.
 • JASNĚ DEKLARUJETE SVÁ AUTORSKÁ PRÁVA
  Pokud prodáváte svá díla (včetně elektronických), rovnou v obchodních podmínkách bude uvedeno, zda a za jakých podmínek může kupující dílo, obsah dále šířit a používat.
 • SPLNÍTE POVINNOST MÍT REKLAMAČNÍ ŘÁD
  Hodí se nejen v případě, kdy chcete přijímat platby přes platební bránu (a jednou z podmínek zřízení bývá právě předložení reklamačního řádu a obchodních podmínek - ve vzorech je reklamační řád jednou z částí obchodních podmínek).
 • NASTAVÍTE FÉROVÝ A PŘEDVÍDATELNÝ VZTAH SE SVÝM KLIENTEM
  Obě strany budou totiž předem vědět, jaká mají práva a povinnosti a jak se bude řešit případná konfliktní situace i pouhé nedorozumění.

O čem vzory obchodních podmínek jsou?

Ve vzorových textech jsou přesně pro daný typ nabízených produktů a služeb již hotová tato ustanovení:

 • Identifikační údaje a kontaktní údaje (jejich neuvedením na webu můžete spáchat přestupek). Je to jedno z mála ustanovení, které si podle vzoru doplníte sami. 
 • Vysvětlení účelu obchodních podmínek a srozumitelné vysvětlení pojmů typu "spotřebitel", "prostředky komunikace na dálku", "distanční smlouva".
 • Lidsky popsaný postup při uzavírání smlouvy mezi vámi a klientem.
 • Dodací podmínky u produktů a služeb, storno podmínky pro semináře a další vzdělávací akce (aneb máte nastavené, kdy a za jakých podmínek vrátíte část ceny klientovi, který na poslední chvíli zruší svojí účast na semináři?).
 • Ceny a platební podmínky.
 • Informace o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem.
 • Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za vady, garance, vrácení peněz, záruka, reklamační řád.
 • Další ustanovení podle toho, jakých produktů a služeb se konkrétní vzor týká.

Pro koho jsou obchodní podmínky určeny?


TVŮRCE ON-LINE KURZŮ

POŘADATELE KURZŮ, WORKSHOPŮ, SEMINÁŘŮ

AUTORY E-BOOKŮ

TVŮRCE VLASTNÍCH PRODUKTŮ (KNIHY, OBRAZY, DIÁŘE)

E-SHOPY

Proč koupit obchodní podmínky zpracované mojí advokátní kanceláří?

 • Naše obchodní podmínky již úspěšně používá více než 100 klientů.
 • Vzory tvoříme od roku 2015 a díky tomu už jsou hodně vypiplané.
 • Mám praktické zkušenosti se všemi typy podnikání, pro které VOP nabízím. Takže to není pouhá teorie.

Co kdyby přišla na obchodní podmínky kontrola?

Obchodní podmínky zpracovávám podle platné legislativy. Svoji vlastní advokátní praxi provozuji 16 let a celou dobu se průběžně vzdělávám, sleduji nové právní předpisy české i z dílny EU, pročítám rozhodnutí soudů a řeším konkrétní problémy svých klientů. 

Všechny své zkušenosti a znalosti uplatňuji i při zpracování obchodních podmínek a tvořím je s maximální odbornou péčí. Totéž vyžaduji i od svých kolegů, kteří se na tvorbě podílejí.

Právní předpisy ovšem nemají jediný možný výklad. Pokud by se proto stalo, že by kontrolující úředník měl na některé ustanovení jiný názor a trval na jiné formulaci, převezmu potřebnou komunikaci za Vás a případné pochybnosti vyřeším. 

Jako advokátka jsem samozřejmě i pojištěná pro případ, že by klientovi v důsledku mého pochybení vznikla škoda. Ke své odpovědnosti se plně hlásím.

Jaká je cena a co za ní dostanete?

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STOJÍ 390 KČ.


V ceně je již zahrnutá daň z přidané hodnoty, plátci DPH si daň mohou odečíst. K obchodnímpodmínkám ode mě dostanete fakturu, podnikatelé si mohou cenu uplatnit jako daňový výdaj (náklad).


 

Za 390 Kč ode mě dostanete:

 • vybraný typ obchodních podmínek ve variantě pro prodávajícího (poskytovatele služeb) MUŽ, ŽENA, S.R.O.
 • vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Vzory jsou ve formátu .doc, takže si je můžete uzpůsobit podle svých představ. Součástí textu jsou návodné komentáře u těch částí, kde jsou možné různé varianty a je jen na Vás, jakou si vyberete.

 

Potřebujete před objednávkou vědět další podrobnosti? 

 • Ptejte se na ak@bakesova.cz anebo mi poštete zprávu přes FB Právní svačinky.

 

 

Pokud pro Vás bylo vše srozumitelné a chcete si aktuální vzory pořídit, klikněte na tlačítko pod tímto textem. Děkuji a těším se i na další právní spolupráci.