NOVÉ PRÁVNÍ VĚTY SCHVÁLENÉ NEJVYŠŠÍM SOUDEM

Nejčerstvější právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 9. října jsou tentokrát opravdu široce použitelné.

👉 Dnes jedna, která se může hodit SVJ, pokud se potýkají s dluhem vlastníka jednotky. Pro větší srozumitelnost doplním, že pohledávky za majetkovou podstatou se mohou hradit kdykoli v průběhu konkurzu a nemusí se čekat v řadě s ostatními „běžnými“ věřiteli.

📌✂️ „Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá.“

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 29 ICdo 97/2016)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.