?? NOTÁŘ X ADVOKÁT

Jaký je mezi nimi rozdíl, co mohou obě povolání a co ne? Protože jen v tomto týdnu jsem už podruhé narazila na realitě neodpovídající představu, při pátečním dopoledni přidám vysvětlení.

⛳️ Jak notář, tak advokát mají vysokoškolské právnické vzdělání (zjednodušeně jednu z právnických fakult). Po ukončení VŠ studia následuje aspoň 3letá právní praxe. Nemusí být nutně v advokátní nebo notářské kanceláři, může být i u exekutora, na soudu atd., jen pak ne každá praxe je v celé délce započitatelná do té tříleté povinné.

⛳️ A potom další zkoušky – advokátní, notářské (variantou jsou i zkoušky v dalších právních profesích, ale tím to teď nebudu komplikovat). Advokát může začít hned po advokátních zkouškách a zápisu do seznamu advokátů. A může si otevřít svoji vlastní kancelář nebo spolupracovat (jako zaměstnanec, společník SRO nebo jinak) s již existující advokátní kanceláří.

⛳️ (Budoucí) notář musí vyčkat až se uvolní jeden ze stávajících notářských úřadů a úspěšně projít výběrovým řízením na uvolněné místo. Do té doby může v notářském oboru pracovat jedině v nějakém již existujícím notářském úřadu (kanceláři), byť samozřejmě tam spoustu agendy může řešit stejně jako notář.

⛳️ NOTÁŘ má svěřené určité kompetence, které jsou v podstatě výkonem veřejné moci, v tom se víc přibližuje úřadu. Jde o kompetence v dědických věcech i kompetence v oblasti zápisů právnických osob do veřejných rejstříků. V podobě notářských zápisů také autoritativně osvědčuje konkrétní jednání a skutečnosti. Odměna notáře se řídí notářským tarifem (právní předpis) a pokud je daná tarifem, je pro všechny notáře stejná a ani klient (třeba zakladatel SRO) si nemůže dojednat s notářem jinou částku.

⛳️ ADVOKÁT nemůže notářské ani podobné zápisy nezávisle něco osvědčující sepsat. V okamžiku, kdy je ze zákona k něčemu nutná forma notářského zápisu, může advokát poradit nejlepší variantu, připravit ji, ale finalizace bude vždy na notáři. Pokud jde o odměnu, tak sice existuje advokátní tarif (právní předpis), ale ve vztahu s klientem má vždy přednost individuální dohoda a je tak možné, že tutéž práci udělá každý advokát za jinou částku.

PŘÍKLADY Z PRAXE:

🔺 Dohodu o vypořádání společného jmění pro dobu po rozvodu manželství (která se předkládá soudu rozhodujícímu o rozvodu) může sepsat advokát i notář. Dohodu, kterou manželé pro dobu trvání manželství zúží nebo rozšíří SJM (včetně předmanželské smlouvy) musí sepsat notář v podobě notářského zápisu.

🔻 Pokud se jediný společník nebo valná hromada SRO rozhodne odvolat jednatele, není potřeba notářský zápis a vše připraví advokát a jen se podá návrh k rejstříkovému soudu. Pokud se mění firma (název) SRO, musí to být ze zákona notářským zápisem a jen advokát tu stačit nebude.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.