NEZBYTNÁ CESTA

Nemáte na svůj pozemek přístup z veřejné komunikace a soused vás nechce pustit přes svůj? Máte pocit, že tato situace nemá řešení? Seznamte se s institutem nezbytné cesty.

Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Nezbytnou cestu povolí soud pouze v nezbytném rozsahu tak, aby soused byl co nejméně zasažen a obtěžován. Nezbytná cesta může být zřízena i jako služebnost.

Ovšem jako všude, nic není zadarmo. Za nezbytnou cestu náleží úplata a odčinění újmy, případně i úplata za zvýšené náklady na údržbu sousedovy cesty. Pokud se cesta zřizuje uměle (tj. dosud tam žádná nebyla), náklady na zřízení a údržbu platí ten, v jehož prospěch je zřízena.

Pozor, tímto způsobem nelze zřídit cestu jen z důvodu pohodlnějšího spojení, ani proto že jste se úmyslně o přístup na pozemek připravili.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.