MŮŽE MÍT SRO SÍDLO V BYTĚ?

👩‍⚖️Občanský zákoník říká, že může, pokud to nenaruší klid a pořádek v domě.

V praxi se může situace dost lišit podle toho, jestli jde o byt ve vlastnictví společníka sro nebo družstva anebo jiné třetí osoby👩‍💼 (což zahrnuje jak situaci, kdy má společník byt v nájmu, tak situaci, kdy tomu tak není a v nájmu bude přímo sro). I pokud jste vlastníkem, je dobré zvážit, jestli umístění sídla v bytě nebude činit problémy, případně zda není nějak omezené třeba stanovami SVJ.

K umístění sídla SRO do bytu, resp. pak i k zápisu konkrétní adresy do obchodního rejstříku (a při založení SRO i k získání živnostenského
oprávnění) je nuté mít souhlas vlastníka s umístěním sídla, s jeho ověřeným podpisem. Pokud je byt ve spoluvlastnictví, je potřeba souhlas všech spoluvlastníků.

A pozor, občas narazíme na situaci, kdy se majitel domnívá, že je majitelem bytu, ale jde o dům, kde nejsou byty jako samostatné jednotky vymezené a pak je potřeba souhlas všech spoluvlastníků domu.

JUDr. Monika Bakešová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.