JAK JE TO S PODNIKÁNÍM DĚTÍ?

V posledních dnech jsem několikrát odpovídala na otázku týkající se možnosti podnikání dětí.
Jsou 2 možnosti:


1. Podnikání řeší občanský zákoník, v § 33. Musí být splněny 2 podmínky:
– Zákonný zástupce (typicky 1 z rodičů) s tím souhlasí
– Platnost souhlas zákonného zástupce potvrdí soud
V tomto případě není stanovena pevná věková hranice, posuzuje se schopnost přímo samostatně podnikat (tedy i o jaké konkrétní podnikání půjde). A dítě pak získá způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, ne však plnou svéprávnost.


2. Druhou variantou je přiznání svéprávnosti (to řeší NOZ v § 37). Tady pak dítě získá způsobilost samostatně jednat ve všech záležitostech, nejen podnikání. Podmínky jsou 3 (resp. z vážných důvodů lze vypustit tu poslední):
– dosažení věku 16 let, 
– o svéprávnosti musí kladně rozhodnout, tedy jí přiznat soud,
– s návrhem dítěte na přiznání svéprávnosti souhlasí zákonný zástupce.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.