DOKUMENTACE PRO GDPR NA ZAKÁZKU

PŘIPRAVÍM VÁM TEXTY, KTERÉ SI JEN DÁTE NA WEB ANEBO VYTISKNETE A ZALOŽÍTE DO ŠANONU.

S jednou z VIP klientek mé advokátní kanceláře jsme měly nedávno skype konzultaci na téma přípravy na GDPR. Úplně v úvodu jsem ji uklidnila, že to není zas taková šílenost, jak je často prezentováno a asi ve 2 minutách jí shrnula, co GDPR obnáší. Hned poté z její strany zazněla zásadní otázka:

"A ty to pro nás všechno připravíš, viď? Nemusím se o to už dál starat, že?"

Je skvělé, když sami sobě dovolíte dělat jen to, v čem jste nejlepší a co vám přináší největší radost i zisk. Pokud máte stejný přístup jako zmíněná velmi úspěšná podnikatelka, neplýtvejte svůj čas na zajišťování administrativy typu GDPR vlastními silami. 


Půjdu rovnou k věci. Co konkrétního pro vás, vaše podnikání, mohu v oblasti GDPR zajistit a zpracovat?

 • INFORMACI PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ - VAŠE KLIENTY
  o ochraně osobních údajů, kterou jednoduše jen umístíte na své webové stránky nebo můžete posílat klientům mailem, případně i předávat tištěné při osobním kontaktu. Podle GDPR má jít o informaci stručnou a srozumitelnou, ovšem dostat do tohoto dokumentu současně všechny informace, které tam dle GDPR být musí, je trošku oříšek. Přesto jsme ho v naší AK už úspěšně rozlouskli.
 • VZOROVÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  pro všechny účely, ke kterým můžete osobní údaje zpracovávat jen se souhlasem subjektu údajů. GDPR si zakládá na transparentnosti a vícevrstevnatosti informovaného souhlasu a přesně takové budete mít při zpracování na míru připravené.
 • ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ
  což jsou v podstatě dokumenty do značné míry nahrazující dnešní povinnou registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při kontrole budou podstatnou měrou sloužit k tomu, že prokážete soulad s GDPR.
 • INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ - VAŠE ZAMĚSTNANCE
  které jim dáte zpravidla podepsat v tištěné podobě. Narozdíl od klientů zaměstnanci až na úplné výjimky nebudou dávat souhlas se zpracováním. Jejich souhlas totiž jen těžko může být opravdu svobodným ve smyslu GDPR.
 • VNITŘNÍ SMĚRNICE
  pro ochranu osobních údajů. A věřím, že budete příjemně překvapeni, že i takový interní předpis se dá napsat čtivě.
 • KOMPLETNÍ PODKLADY PRO PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • ZPRACOVATELSKÉ SMLOUVY
  které budete uzavírat vy jako správce se svými zpracovateli (účetní, IT firma apod.) anebo je budete přímo uzavírat z pozice zpracovatele s jiným správcem.
 • DODATKY K VAŠIM AKTUÁLNĚ PLATNÝM SMLOUVÁM,
  které zajistí jejich soulad s GDPR.

A KOLIK TO STOJÍ?

GDPR EXKLUZIVNĚ
16900 Kč
Objednat
V exkluzivním balíčku je zahrnuto zpracování informace pro klienty i zaměstnance, vzorové souhlasy, záznamy o činnostech zpracování, potřebné vnitřní směrnice, vzorové smlouvy se zpracovateli i podklady pro proškolení zaměstnanců.
GDPR STANDARTNĚ
10900 Kč
Objednat
Ve standartním balíčku je zahrnuto zpracování informace pro klienty i zaměstnance, vzorové souhlasy, záznamy o činnostech zpracování, potřebné vnitřní směrnice i vzorové smlouvy se zpracovateli.
GDPR BEZ ZAMĚSTNANCŮ
6900 Kč
Objednat
V balíčku pro podnikatele bez zaměstnanců je zahrnuto zpracování informace pro klienty, vzorové souhlasy, záznamy o činnostech zpracování a vzorové smlouvy se zpracovateli.

V cenách je již zahrnuta 21% daň z přidané hodnoty.

 

ZPRACOVÁNÍ GDPR NA ZAKÁZKU JE ČASOVĚ NÁROČNÉ, PROTO PROSÍM POČÍTEJTE S TÍM, ŽE KAPACITA JE OMEZENÁ A KONKRÉTNÍ TERMÍN ZPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ HOTOVÉ ZAKÁZKY BUDE S KAŽDÝM KLIENTEM DOHODNUTÝ INDIVIDUÁLNĚ