MANUÁL GDPR PRO MLM PODNIKÁNÍ

Kompletní balíček se vzory a praktickým návodem

I v MLM podnikání je nutné řešit GDPR. To je 100% jisté. A existuje spousta způsobů, jak nastavení ochrany osobních údajů podle GDPR zajistit. 

Mám pro vás pohodlný způsob, jak zajistit soulad vašeho podnikání s GDPR. Za cenu ani ne hodiny běžné právní služby.

Za Manuál + 4 navazující materiály zaplatíte celkem 1500 Kč + DPH.

MANUÁL GDPR PRO MLM PODNIKÁNÍ

 • Jde o jedinečný návod vycházející z propojení téměř 20leté advokátní praxe a hluboké znalosti a praktické zkušenosti s fungováním a budováním MLM struktury.
 • V 10 stránkách provede celým procesem nastavení ochrany osobních údajů v podnikání z pohledu právního.
 • Vyloženě prakticky, na konkrétních příkladech a s ukázkami přímo použitelných textů vám pomůže připravit vzorové dokumenty.
 • Pokud využíváte on-line marketing, najdete v manuálu a doprovodných dokumentech formulace, které použijete na svých webových stránkách a v e-mailu tak, abyste legálně mohli získané údaje zpracovávat a posílat obchodní sdělení, e-booky, informační e-maily.
 • V připojených vzorových textech máte vždy přímo v textu návodný komentář. Vše barevně odlišené, dokumenty si snadno upravíte přímo pro vás.

 

Chápu, že každý máme svůj styl a ten můj nemusí vyhovovat úplně všem. Abyste měli představu, jak je Manuál psaný, mám pro vás ukázku: 

JAKÉ DOKUMENTY ZÍSKÁTE SPOLU S MANUÁLEM? 


Informace pro subjekty údajů

Jde o základní dokument, ve kterém lidem, kteří vám dají k dispozici sami své osobní údaje, dáváte na vědomí, jak budete s jejich osobními údaji zacházet. Ideální je umístit ho přímo na váš web.

Záznamy o činnostech zpracování.

Interní dokumentace, kterou nezveřejňujete, ovšem v případě kontroly slouží záznamy k prokázání souladu s GDPR.

Zpracovatelskou smlouvu

Mezi správcem (vámi) a zpracovatelem musí být dle GDPR vždy uzavřená písemná smlouva o zpracování. Typickým zpracovatelem je např. účetní nebo externí administrativa, marketing.

Vzory souhlasů a textů na web a maily

Vzory souhlasů se zpracováním osobních ůdajů se hodí i v živém světě, vzorové texty na webové formuláře a do e-mailů pro on-line svět.

Chcete detailně vědět, s čím vám jednotlivé vzory a dokumenty pomůžou? 

1. VZOR INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jde o základní dokument pro váš web, ve kterém subjektům údajů (tedy lidem, kteří vám dají k dispozici sami své osobní údaje, případně k jejich údajům máte přístup ve své on-line kanceláři v systému MLM) dáváte na vědomí, jak budete s jejich osobními údaji zacházet.

Obsahem dokumentu jsou informace o tom, jaké údaje svých zákazníků anebo zájemců o registraci nebo služby a produkty zpracováváte, k jakým účelům, na jak dlouho, co vás k tomu opravňuje. Informujete i o případném předávání osobních údajů třetím osobám (např. vaší účetní) anebo o automatizovaném zpracovávání osobních údajů. A v neposlední řadě informujete o právech subjektů podle GDPR, která jim jste povinni zabezpečit (a je jich přeci jen o něco víc než podle dosavadního zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Dokument obdržíte v textovém formátu (word), takže si snadno upravíte a doplníte údaje podle své skutečnosti. Ty části, které budete takto upravovat, jsou barevně označené a vždy je k nim jednoduchý srozumitelný návod a komentář. 


2. VZOROVÉ ZÁZNAMY O ČINNOSTECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě kontroly slouží záznamy o činnostech zpracování k prokázání souladu s GDPR.

Jde o interní dokument resp. dokumenty, který sice nebudete dávat na web ani jinak veřejně k dispozici, ale fakticky do značné míry nahrazuje dnešní povinnost registrovat se u ÚOOÚ. Od 25.5.2018 už se správci registrovat nebudou, ale měli by o jednotlivých typech zpracování vést záznamy o činnostech při tomto zpracování. GDPR sice říká, že je nemusí vést správci s méně než 250 zaměstnanci, ovšem musí současně splnit i další podmínky, např. že jde o zpracování pouze příležitostné, výjimečné. Což už u většiny správců splněno nebude. 

Základní dokument je v excelovském formátu a obsahuje vzorově vyplněné záznamy pro nejběžnější činnosti. K jednoduššímu vyplňování jsem jako součást pro vás připravila i číselníky, takže nemusíte do tabulek vypisovat dlouhé texty. 🙂

A pro jaká zpracování jsou vzory (tj. jednotlivé záložky v excel dokumentu) připravené?

 • registrace do MLM struktury,
 • činnosti v rámci komunikace, sledování obchodních výsledků a budování struktury,
 • objednávky a smluvní agenda a plnění smluv (klienti),
 • smluvní vztahy s dodavateli,
 • marketingová zpracování,
 • zaměstnanecká agenda,
 • plnění právních povinností dle zákonů - účetnictví, daně, 
 • kamerové systémy.

 

Pokud neradi pracujete s dokumenty v excelu, využijete druhý vzorový dokument, který obdržíte v textovém formátu (word). Jako vzor pro vyplnění vám poslouží vzorové tabulky z excelovského souboru. 


 

Ty části, které budete ve vzorovém dokumentu upravovat, jsou barevně označené a vždy je k nim jednoduchý srozumitelný návod a komentář. 


3. VZOROVÁ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mezi správcem a zpracovatelem musí být dle GDPR vždy uzavřená písemná smlouva o zpracování

I v případě, že samotná smlouva o spolupráci mezi správcem a zpracovatelem (např. smlouva o vedení účetnictví, smlouva o zajištění marketingových služeb apod.) bude uzavřená ústně, musí být podmínky pro zpracování osobních údajů stanoveny písemně. 

Vzorová smlouva o zpracování je koncipována jako samostatný dokument, ale její ustanovení můžete "vtěsnat" i přímo do samotné původní smlouvy. Nebo k původní smlouvě uzavřít dodatek, kam potřebná ustanovení dáte. 


Vzor je ve formátu .doc a již standardně je ve vzoru červeným písmem psáno to, co si sami upravíte podle skutečnosti a zeleným písmem k tomu jednoduchý návodný komentář.

 


4. VZORY SOUHLASŮ A TEXTY PRO WEB A E-MAILY  

Mezi správcem a zpracovatelem musí být dle GDPR vždy uzavřená písemná smlouva o zpracování

I v případě, že samotná smlouva o spolupráci mezi správcem a zpracovatelem (např. smlouva o vedení účetnictví, smlouva o zajištění marketingových služeb apod.) bude uzavřená ústně, musí být podmínky pro zpracování osobních údajů stanoveny písemně. 

Vzorová smlouva o zpracování je koncipována jako samostatný dokument, ale její ustanovení můžete "vtěsnat" i přímo do samotné původní smlouvy. Nebo k původní smlouvě uzavřít dodatek, kam potřebná ustanovení dáte. 


Vzor je ve formátu .doc a již standardně je ve vzoru červeným písmem psáno to, co si sami upravíte podle skutečnosti a zeleným písmem k tomu jednoduchý návodný komentář.

 

Cena za všechny materiály je pouze 1500 Kč + DPH.

Chybí vám tu odpověď na nějakou dosud nevyřčenou otázku týkající se vzorů pro GDPR? Pak mi prosím napište na ak@bakesova.cz nebo na 603 246 903 (můžete samozřejmě i volat) anebo využijte zprávu na FB - Právní svačinky.