ZÁKONNÉ DŮVODY (tituly) PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas již není hlavním zákonným důvodem, poznejte i ty další.

V přípravném modulu jste se dozvěděli, jaké dokumenty a texty byste měli mít pro své podnikání připraveny, abyste byli v souladu s povinnostmi dle GDPR.

V této části se v jednotlivých článcích společně podíváme na jednotlivé dokumenty. Jejich finální podoba se může hodně lišit podle toho jakou formou podnikáte, jaké osobní údaje zpracováváte a k jakým účelům. Proto ani ve vzorových dokumentech není možné postihnout všechny varianty, a tak pokud se v textu přesně nenajdete, kontaktujte mě na ak@bakesova.cz a pokusím se vám dát konkrétní odpověď nebo navrhnout postup přesně pro vás.