TEXT SOUHLASU SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Text, kteří někteří potřebovat nebudou vůbec a někteří i v několika variantách 🙂

Souhlas se zpracováním běžných osobních ůdajů

Podle GDPR by u běžných osobních údajů měl být souhlas subjektu až tím posledním důvodem pro zpracování. Takže vždy zkuste nejprve najít jiný zákonný důvod pro zpracování konkrétních osobních údajů ke konkrétnímu účelu. Nejčastěji budete zřejmě volit mezi:

  • zpracováním pro účely naplnění smlouvy mezi vámi a subjektem údajů,
  • zpracováním kvůli splnění některé povinnosti, které vám ukládá přímo zákon, 
  • oprávněným zájmem (a tady nejčastěji ochrana vašich práv anebo přímý marketing).

Souhlas se zpracováním zvláštních kategorií (citlivých) osobních ůdajů

U citlivých údajů naopak budete nejčastěji ke zpracování potřebovat souhlas subjektu. Zpravidla totiž budete nejspíš zpracovávat údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém) a ty můžete bez souhlasu subjektu zpracovávat v zásadě jen pokud je budete zpracovávat:

  • za účelem poskytování zdravotních nebo sociálních služeb,
  • pro splnění povinností zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích,
  • půjde o údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů (např. i na semináři).

Souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů musí být vždy:

  • svobodný (což znamená, že k němu nesmí být donucen tím, že jinak mu neposkytnete jinou službu),
  • konkrétní (dává souhlas ke konkrétnímu účelu, například zasílání newsletteru a ne k marketingovým aktivitám),
  • informovaný (předem mu musíte minimálně sdělit komu, k čemu a na jak dlouho souhlas dává)
  • jednoznačný.

Souhlas dá subjekt prohlášením anebo jiným zjevným potvrzením (třeba zaškrtnutím políčka).

 

Více si o problematice souhlasu přečtěte v samostatném článku kliknutím sem >>

JAK A KDY ŽÁDOST O SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDLOŽIT?

Jednodušší je odpověď na otázku KDY žádost o souhlas předložit. Rozhodně předtím, než začnete konkrétní osobní údaje daného člověka zpracovávat. Nemusí to být nutně předtím, než vám údaje poskytne, protože v praxi může např. nastat situace, kdy údaje poskytl třeba pro plnění smlouvy (takže souhlas nebyl nutný) a až poté jste se rozhodli, že byste údaje rádi zpracovávali i pro jiný účel, pro který potřebujete souhlas.

A musí to být vlastně žádost? Možná, že "žádost" vám zní příliš oficiálně. On to v praxi může být třeba jen text u okénka pro zadání e-mailu na webu. Takže ne, není to vyloženě oficiální žádost, ale je to krok, který musíte udělat první. Předtím, než vám subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dá.