Kategorie: Právní svačinky

JAK JE TO S PODNIKÁNÍM DĚTÍ?

V posledních dnech jsem několikrát odpovídala na otázku týkající se možnosti podnikání dětí.Jsou 2 možnosti: 1. Podnikání řeší občanský zákoník, v § 33. Musí být splněny 2 podmínky:– Zákonný zástupce (typicky 1 z rodičů) s tím souhlasí– Platnost souhlas zákonného zástupce potvrdí soudV tomto případě není stanovena pevná věková hranice, posuzuje se schopnost přímo samostatně podnikat (tedy i o jaké...

Celý článek

PROČ NERUČIT KAŽDÉMU NA POČKÁNÍ?

Ručení je jedna z možností, jak zajistit plnění závazku dlužníka. Pokud tedy někomu ručíte, znamená to, že pokud daná osoba nesplní svůj dluh řádně a včas, musíte jej splnit místo něj. Vzhledem k tomu je dobré si promyslet, zda je dlužník zodpovědný při plnění svých povinností anebo je pravděpodobné, že dlužník platit nebude. Pokud jako ručitel splníte dluh,...

Celý článek

LUSTRACE „VČERA A DNES“

🌤 Když kouknu do mobilu, tak to tak nevypadá…ale opravdu pamatuju dobu, kdy nahlédnutí do soudního spisu vypadalo tak, že jsem si dělala podrobné poznámky, které jsem pak v kanceláři přepsala do pc. A když se hodně zadařilo, tak jsem ve volném koutku soudní kanceláře co nejrychleji diktovala ty nejdůležitější pasáže na „služební“ diktafon. A pak upgrade spočíval v tom, že z diktafonu to...

Celý článek

MŮŽE MÍT SRO SÍDLO V BYTĚ?

👩‍⚖️Občanský zákoník říká, že může, pokud to nenaruší klid a pořádek v domě. V praxi se může situace dost lišit podle toho, jestli jde o byt ve vlastnictví společníka sro nebo družstva anebo jiné třetí osoby👩‍💼 (což zahrnuje jak situaci, kdy má společník byt v nájmu, tak situaci, kdy tomu tak není a v nájmu bude přímo sro). I pokud jste vlastníkem,...

Celý článek

OSOBNÍ BANKROT – ZPŮSOB JAK ZAČÍT ZNOVU?🔱

Vyhlásit osobní bankrot neznamená, že teď se zbavíte všech dluhů a začnete znovu od zítřka. Osobní bankrot, jak se lidově říká úpadku, je stav, kdy člověk má víc dluhů u víc věřitelů a není schopen je řádně a včas splácet. V takovém případě může podat insolvenční návrh na povolení oddlužení. Oddlužení je možné buď pomocí pravidelných splátek nebo zpeněžením majetku. ⁉️Častější...

Celý článek

ZÁZNAM Z ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ

Jak jistě víte, je možné mě sledovat i na Youtube kanále, kde Vám zodpovídám Vámi zaslané dotazy a sděluji Vám užitečné právní rady, ať už pro Váš osobní život nebo pro úspěšné podnikání! 🙂 Video k datu 15.02.2019 je ke shlédnutí zde: MONIKABAKESOVA Celý můj kanál můžete sledovat a odebírat zde: BAKESOVA

Celý článek

VÝŽIVNÉ JEN DO 18 LET?

➡️Čekáte, až vaše dítě nabyde zletilosti, abyste na něj konečně mohli přestat platit? Tak dávejte dobrý pozor. Povinnost výživy totiž není omezena 18. narozeninami. ‼️Platí totiž, že vyživovací povinnost rodičů ke zletilému dítěti trvá tak dlouho, dokud není zletilé dítě schopno se samostatně živit (např. kvůli dennímu studiu na VŠ). Pokud toho není schopen po celý život (typicky...

Celý článek

GDPR A TELEMARKETING

Zkušenost, aspoň z jedné strany s tím máme zřejmě všichni. ÚOOÚ vydal užitečnou informaci, která se tímto tématem zabývá. Naleznete na následujícím odkazu. 🙂 https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty

Celý článek

PODNÁJEM BYTU BEZ SOUHLASU PRONAJÍMATELE?

❓Víte, že nájemce bytu může zřídit další osobě podnájem v bytě i bez souhlasu pronajímatele? ✔️Za „starého“ občanského zákoníku to možné nebylo, ovšem dnešní občanský zákoník (konkrétně v § 2274) říká, že pokud nájemce v pronajatém bytě trvale bydlí (= má jej i fakticky pod kontrolou, ví, co se tam děje), tak ‼️MŮŽE ČÁST BYTU DÁT DO PODNÁJMU třetí osobě I BEZ SOUHLASU PRONAJÍMATELE. ➡️Vůči...

Celý článek

TRESTY NA SLOVENSKU A EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ

S evropským zatýkacím rozkazem se v praxi nepotkávám zas tak často, jde o jednotky případů. Pokaždé je to zajímavá zkušenost (tedy profesně, klienti logicky nadšení nebývají). Tentokrát šlo o vydání k výkonu trestu odnětí svobody na Slovensko. Souzeno z pohledu českého práva se mi podklady jevily jako nedostatečné a bylo tam několik nesrovnalostí, takže jsem požadovala vyžádat doplnění od slovenských soudů. 👣 V...

Celý článek