Kategorie: Právní svačinky

VÝMĚNEK

VÝMĚNEK—Výměnek je způsob, jakým zřídit své právo dožít v nemovitosti, která je převáděna na určitou osobu. Může a zpravidla i je zřízen jako věcné břemeno, neboť zde je výhoda, že výměnek je vymahatelný vůči kterémukoliv dalšímu vlastníkovi nemovitosti. Pokud výměnek zřídíte jen jako smluvní závazek, můžete se jej domáhat jen vůči druhé smluvní straně. Pokud ta nemovitost převede dále,...

Celý článek

SVĚŘENSKÉ FONDY

Svého času rozvířily diskusi v médiích, zejména v souvislosti s tehdy aktuálním politickým děním. Svěřenský fond ovšem může sloužit nejen k řešení konfliktu zájmů. Hodí se třeba i k zajištění ochrany roky budovaného firemního majetku při mezigeneračním předávání firmy. A minimálně navenek stále zajišťuje anonymitu zakladatele i osob obmyšlených (to je těch, kterým má plynout z majetku nějaký prospěch, příjem…). Relativně nově...

Celý článek

VÝPOVĚĎ DOHODOU A NA HODINU

Všechny způsoby skončení pracovního poměru jsou vyjmenovány v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Mezi ně patří také výpověď. Běžně se však setkávám s pojmy výpověď dohodou a výpověď na hodinu, což jsou z právního hlediska nesmysly. Jak je to po právu? Výpověď je jednostranné ukončení pracovního poměru, ať už zaměstnancem nebo zaměstnavatelem. Tedy je zde vůle jen jedné ze stran,...

Celý článek

ZDĚDILI JSTE NEMOVITOST I S NÁJEMCEM?

🌇To, že zdědíte nemovitost neznamená, že můžete bez dalšího vyhodit nájemce. Naopak ten je zákonem chráněn téměř stejně, jako kdyby se vlastník nezměnil. Nový vlastník tedy vstupuje do práv a povinností svého předchůdce, tedy i do nájemního vztahu. O této změně vždy nájemce vyrozumějte (písemně), neboť bez toho nájemce ani nemusí vědět, že k nějaké změně došlo. Zároveň nájemci...

Celý článek

DÁT ČI NEDÁT

konkrétní ustanovení nebo institut do smlouvy? To je téma Právního newsletteru pro tento týden. ❌ Skoro pro každé ustanovení najdeme pro i proti, záleží na úhlu pohledu. 😉 Takže se koukneme třeba na:⛔️ rozhodčí doložky,⛔️ smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení,⛔️ smlouvu na dobu určitou x neurčitou,⛔️ skončení smlouvy,⛔️ odkazy na obchodní podmínky… 🔝 Tipem pro tento týden budou ceny, ceníky a cenová kontrola aneb jste si jistí, kdy, kde a jak...

Celý článek

VĚCNÉ BŘEMENO ČI SLUŽEBNOST?

Zjednodušeně řečeno, věcné břemeno je částečné omezení vlastnického práva jednoho ve prospěch druhého. Toto omezení nejčastěji spočívá v povinnosti něco strpět (tolerovat), něco nedělat anebo něco naopak dělat. Věcné břemeno je zastřešující název pro reálná břemena a služebnosti. Rozdíl mezi nimi je pouze ten, zda vlastník musí něco aktivně konat (pak jde o reálné břemeno) anebo postačí, že...

Celý článek

A TEĎ SI DÁME HÁDANKU – BERETE ZA SVOU PRÁCI MZDU ČI PLAT?

Možná to ani sami nevíte, neboť málokoho zajímá více, než že peníze od zaměstnavatele dostal. V čem je tedy rozdíl? 💰Pokud jste zaměstnanci podle zákoníku práce, pobíráte mzdu. Jste-li zaměstnancem státu, krajů, obcí, státních fondů, příspěvkových organizací nebo státních škol, pak vám náleží plat. Nevýhodou platu je, že se řídí tzv. platovými tabulkami, zatímco mzdu si...

Celý článek

PROČ NEIGNOROVAT POŠTU OD ÚŘADŮ?

✉️ Protože danou písemností vás úřad či soud chce s něčím seznámit. Zpravidla pak máte možnost se proti obsahu písemnosti bránit, ta je však omezena určitou lhůtou, která běží ode dne doručení písemnosti. Pokud tedy dopis převezmete, pak jej na 14 dní odložíte a otevřete až poté, přišli jste nejméně o 14 dní obrany. Pokud byla lhůta např. jen 8denní,...

Celý článek

TERMÍNY DANÍ

Termín pro podání daňové přiznání se blíží i pro SRO. A i když si zajistíte odklad díky daňovému poradci, schválit účetní uzávěrku i rozdělit zisk můžete jen do 30.6.2019. Pokud to nestihnete, tak pak už leda záloha na podíl na zisku, což sebou ovšem nese další povinnosti a problémy. Je-li toto téma, která se Vás dotýká a chcete znát podrobnosti, můžu prozradit, že...

Celý článek

PROMLČECÍ LHŮTA

🔥 Svá práva je potřeba občas i pohlídat. Promlčení neznamená, že už vůbec nemáte nárok, aby vám druhá strana plnila to, co měla. Ovšem pokud promlčení namítne v rámci soudního jednání, soud žalobu zamítne. Aby se právo nepromlčelo, je potřeba nejpozději poslední den promlčecí lhůty podat žalobu k soudu (není-li do té doby splněno anebo není podepsané uznání dluhu, které...

Celý článek