5 LET PRO NEMOVITOSTI

5 let (od nabytí nemovitosti) je lhůta, ve které musí kupující prodávajícímu oznámit případné skryté vady nemovitosti. 

A co se stane, když je ve lhůtě neoznámí? Má to dopad v situaci, kdy je nutné se práva z odpovědnosti za skryté vady domáhat u soudu. Kupující se pak vystavuje riziku, že prodávající namítne nestihnutí lhůty a v takovém případě soud žalobu kupujícího zamítne (a kupující pak ještě pravděpodovně zaplatí i náklady soudního řízení). 

5 let může být v konkrétním případě dlouhá doba, jindy se skryté vady můžou projevit i později a 5 let nestačí. Každopádně je dobré nenechávat uplatnění zjištěných vad až na konec lhůty. 

I u nemovitých věcí totiž platí že by vada měla být oznámena bez zbytečného odkladu poté, kdy ji kupující při dostatečné péči mohl zjistit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.