11 důvodů, proč využívat advokátní úschovu

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany splní to, na čem se dohodly. Nejčastěji se používá pro úschovu finančních prostředků a/nebo listin. Z naší dosavadní praxe se advokátní úschovy používají nejčastěji při prodeji nemovitostí, avšak je možné je využít i pro jiná plnění mezi smluvními stranami (např. úhradu dluhu tehdy, když věřitel nesdělí číslo účtu, kam má dlužník zaplatit).

Úschova peněz

Peníze jsou složeny na zvláštní účet zřízený na jméno advokáta. Na tomto účtu se nachází finanční prostředky vždy jen jediného klienta, jsou také odděleny od majetku advokáta. Advokát je v tomto případě nezávislá třetí osoba, která prostředky uschovává. Pokud si tedy nejste jisti, že druhá strana splní svou povinnost ze smlouvy, advokátní úschova může být vhodné řešení pro minimalizaci rizika. Uschované peníze jsou totiž vyplaceny jen tehdy, je-li splněno smluvené protiplnění. Pokud k tomuto vůbec nedojde, advokát je vrátí tomu, kdo peníze do úschovy vložil.

Úschova listin

Funguje obdobně jako úschova peněz, akorát z její povahy na ní není zřízen žádný účet. I zde je však advokát nezávislý, přebírá listiny, které jsou předmětem smluvního vztahu (v případě koupě např. návrh na katastr nemovitostí) a uschová je až do doby splnění smlouvy. Stejně jako v případě peněz, nedojde-li ke splnění smlouvy, advokát listiny vrátí tomu, kdo je do úschovy uložil.

Postup realizace advokátní úschovy

Je to velmi jednoduché. Kontaktujte Vámi vybraného advokáta a uveďte, o jakou úschovu máte zájem (např. úschova peněz v souvislosti s prodejem nebo darováním nemovitosti, úschova peněz z jiných důvodů, úschova listin). Ten Vám sdělí cenovou nabídku a požádá vás o zaslání základních informací nezbytných pro vyhotovení smlouvy o úschově. Pozor na to, zda advokát účtuje odměnu paušálně anebo procentuálně podle výše složené částky.

Následně podepíšete smlouvu o advokátní úschově s ověřenými podpisy. V této smlouvě budou smluveny všechny podmínky složení i výplaty peněz. Po jejich splnění advokát peníze z úschovy vyplatí dle smlouvy anebo je vrátí tomu, kdo je složil (pokud podmínky k výplatě splněny nebyly).

Proč zvolit advokátní úschovu?

Využívání advokátní úschovy má celu řadu výhod oproti úschovám realitních kanceláří i úschovám notářů a bank. Realitní kanceláře sice často nabízejí úschovy zadarmo, ale nikdy k tomu zřízené speciální účty jako advokát či notář, takže se složenými prostředky mohou nakládat. Navíc hrozí, že realitní kancelář peníze z úschovy vyplatí, i když se v procesu vyskytne vada, neboť nemusí mít vždy dostatečnou odbornou kvalifikaci. Pokud realitní kancelář zkrachuje, klient může o své prostředky přijít, neboť je musí přihlásit jako pohledávku v rámci likvidace společnosti. V tomto procesu není žádná jistota uspokojení pohledávky ze 100 %.

Pouze advokátní nebo notářská úschova dává jistotu, že s penězi bude zacházeno jen podle smlouvy o úschově. Proč tedy zvolit tu advokátní? Protože cena advokátní úschovy není vázána na tarify a můžete si jí smluvit přímo s advokátem za cenu, která bude vyhovovat vám oběma.

Následně podepíšete smlouvu o advokátní úschově s ověřenými podpisy. V této smlouvě budou smluveny všechny podmínky složení i výplaty peněz. Po jejich splnění advokát peníze z úschovy vyplatí dle smlouvy anebo je vrátí tomu, kdo je složil (pokud podmínky k výplatě splněny nebyly).

Výhody advokátní úschovy obecně

Následně podepíšete smlouvu o advokátní úschově s ověřenými podpisy. V této smlouvě budou smluveny všechny podmínky složení i výplaty peněz. Po jejich splnění advokát peníze z úschovy vyplatí dle smlouvy anebo je vrátí tomu, kdo je složil (pokud podmínky k výplatě splněny nebyly).

 1. Advokáta si může klient vždy zvolit.
 2. Vždy se uzavírá písemná smlouva, ve které jsou stanovena práva a povinnosti stran, možnost úročení peněz, jejich složení a výplata atp. Advokát nemůže s penězi nakládat jinak, než je v této smlouvě stanoveno.
 3. Advokát je při uzavírání smlouvy o úschově provést identifikaci toho, kdo peníze do úschovy skládá, a to podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financován terorismu.
 4. Peníze mohou být předány v české i cizí měně, v hotovosti, bezhotovostním převodem nebo složením na účet úschovy.
 5. Peníze jsou uschovány odděleně od majetku advokáta, klient o ně nepřijde ani v okamžiku, kdy dojde k jeho úpadku, exekuci či úmrtí.  
 6. Způsobí-li advokát klientovi škodu, je na toto ze zákona pojištěný (to neplatí v případě, že advokát způsobí škodu úmyslně, pak se jedná o trestný čin). V případě porušení povinnosti advokáta mu navíc hrozí vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
 7. Advokát musí hlásit veškeré advokátní úschovy do tzv. elektronické knihy úschov. Toto umožňuje České advokátní komoře advokáty v rámci úschov kontrolovat.
 8. V neposlední řadě, pokud by zkrachovala banka, u které má advokát účet úschovy veden, klient dostane své peníze zpět.
 9. Kupující nemusí mít obavu, že dojde mezi podpisem smlouvy a nabytím jeho vlastnictví dojde k zatížení nemovitosti (např. zástavním právem nebo věcným břemenem), neboť za takových okolností by advokát peníze prodávajícímu nevyplatil.
 10. Kupující nemusí mít obavu, že pokud nedojde k převodu nemovitosti, nedostane své peníze zpět. To samé i v případě, že nemovitost bude proti smluvní dohodě zatížena.
 11. Je možné sjednat zaplacení daně z nabytí nemovitosti přímo z úschovy na účet finančního úřadu.
 • Abyste měli větší přehled, jak se jednotlivé výhody promítnou do konkrétního smluvního vztahu, níže uvádím konkrétní výhody při koupi nemovitosti. Samozřejmě vždy záleží na textu smlouvy, ale budeme-li předpokládat její „standardní znění“, jsou to odstavce 9.-11

Nevýhody advokátní úschovy obecně

Osobně nevýhody advokátní úschovy v podstatě neshledávám, přesto však někdo za nevýhodu může považovat skutečnost, že je to služba zpoplatněná. Pokud si však vyberete advokáta, který cenu úschovy neodvíjí od výše složených finančních prostředků, může se jednat o levný způsob, jak se nemuset o své peníze bát.

Věřím, že tento článek vám objasnil, proč se vyplatí investovat pár tisíc do advokátní úschovy a budete jí pro své záležitosti využívat. Pro zjištění ceny advokátní úschovy JUDr. Moniky Bakešové jdětee na https://www.bakesova.cz/cenik/.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.